Interaktivní aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ a gymnázia

Objevování jednoho afrického jazyka skrze básně

Máš rád výzvy?  Máš dobrodružného ducha? Zajímá tě jak by se člověk poradil, kdyby ztroskotal jako Robinson Crusoe a ocitl se v neznámém kraji, s potřebou komunikovat s neznámými domorodci?  Tak pojď rozluštit ...

Naučili jsme se, že při rozboru věty, hledáme nejdříve přísudek, pak podmět. První (přísudek) nám prozrazuje to, co dělá podmět, nebo vlastnost podmětu, nebo ještě stav podmětu. V této aktivitě budeš hrát na badatele-lingvista s autentickým textem v jednom z afrických jazyků. Budeš zkoumat výňatek z díla jednoho afrického básníka.

Značka osoby ve vyčasovaném slovesu 
Cíl je najít prvky, které označují osoby.  Tyto prvky jsou přilepené k tvarů vyčasovaného slovesa. Jako předpona nebo jako přípona?  To zjistíš sám/sama. Je důležité vědět, že v daném jazyce je podmět umístěn zpravidla před slovesem.

TEXT (výňatek z básně)