Knihovna Afrického informačního centra

AIC shromažďuje publikace, periodika a audiovizuální média o zemích Afriky ze všech oblastí společenského zájmu převážně v anglickém jazyce, ale i češtině, francouzštině a některých afrických jazycích. Fond knihovny v současnosti čítá okolo 2000 dokumentů.

Webové stránky knihovny Afrického informačního centra zde.