Africká lidová tvorba - knihy pro malé děti

Pohádky a povídky hrají v africké kultuře významnou roli. Lidé s jejich pomocí přenášejí z generace na generaci svá životní moudra a rady stejně tak jako porozumění světu a vztahům, které existují mezi nimi a prostředím, ve kterém žijí.

Prostřednictvím lidové tvorby učí africké rodiny své děti základním společenským normám a hodnotám, které uznávají jednotlivé africké národy. Lidové pohádky jsou dětem vyprávěny nejen pro jejich potěšení, ale i pro podpoření jejich představivosti. Je zřejmé, že lidová tvorba hraje významnou roli také jako prostředek vhodný pro vzdělávání, jelikož je její pomocí oživována historie a udržovány tradice a kultura jednotlivých afrických národů.

The Flute

Chinua Achebe

Pohádka o flétně a kouzelném hrnci, který skromnému přinese bohatství a lakomému nadělí jen nemoci a trápení.

Bylo nebylo - Ukázka konžské lidové tvorby

V této tenké brožurce najdeme krátké bajky vyňaté z knihy „Contes chez nous“ (Pohádky od nás), jejichž četba nejen potěší, ale také umožní alespoň nepatrně nahlédnout pod pokličku lidové tvorby černého kontinentu.

The Chameleon who could not change her colour

Story by Walter Bgoya, Ilustrated by Christine Steinberg Mund

Ilustrovaná pohádka o malém chameleónovi, který se narodil jiný než ostatní. Neumí sice měnit barvu jako ostatní chameleóni, zato ale má jedinečné schopnosti, kterými může uchránit svoji rodinu před nepřáteli.

Zamani Goes to Market

Muriel L. Feelings, Ilustrated by Tom Feelings

Povídka o malém chlapci, který jde se svým otcem a staršími bratry poprvé na trh. Zde objevuje krásy a tajemství tradičního afrického trhu a učí se, jak za věci platit a jak o cenu smlouvat. Na konci tohoto jedinečného dne ho doma čeká překvapení.

The Donkey Who Wanted to be a Lion

Rose Kilimo

Pohádka o oslíkovi, který si usmyslel stát se lvem, protože vždy obdivoval jeho majestátný řev. Oslík se tedy rozhodne za něho alespoň vydávat, ale žádné ze zvířat v něm lva nepozná. Dívají se na něj jen jako na hloupého osla, který se snaží být něčím, čím není.

Hohore - The magic Bowl

M.Ofori-Mankata

Ananse nalezne kouzelnou nádobu, která dává jídlo pro celou jeho vesnici. Jeho synové však nádobu rozbijí a nahradí ji jinou v domnění, že jejich otec nic nepozná. Další den nalezne Ananse kouzelnou rákosku, která chlapce náležitě potrestá.

Ananse and Sasabonsam

Chris Darkwah

Ananse se po pěti dnech vrátí do své vesnice, ale nikoho zde nenajde, ani svou ženu a děti. Kam všichni zmizeli? Jediný, koho zde nalezne, je stará vrásčitá žena, která snad ví něco víc o tom, kde všichni jsou.

Mother hen, egg and the hawk

Chris Darkwah

Pohádka o Slepičce a Vajíčku, kteří žijí spokojeně, farmaří a navzájem si pomáhají. Vše se však změní s příchodem velkého sucha. Jídla se jim už nedostává a tak musí jeden z nich jít a nějaké obstarat. Ani jednomu se však nechce. Jak dopadne jejich spor?